Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


zpět

Informace MSK ke kotlíkovým dotacím v roce 2017


10.01.2017 09:39 Vážená paní,
Vážený pane,

dovolte mi Vás informovat, že v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí připravuje Moravskoslezský kraj aktuálně menší doplňkovou výzvu pro občany (konečné příjemce). V rámci této výzvy budou podpořeny pouze nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. OZE (obnovitelné zdroje energie), tj. pouze pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu.

Objem finančních prostředků na tento doplňkový dotační program je cca 54,9 mil. Kč. Část z nich bude určena výhradně pro žadatele, kteří podali žádosti do prvního dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny. Zbývající část bude určena pro nové žádosti (vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků se bude celkově jednat pouze o cca 200 žádostí v rámci kraje).

Další velký dotační program na kotlíkové dotace je plánován ve 2. čtvrtletí roku 2017 v návaznosti na vyhlášení nové výzvy pro kraje ze strany Ministerstva životního prostředí. O podrobnostech Vás budeme informovat, vice informací není v tuto chvíli k dispozici.

Zároveň mi dovolte i touto cestou znovu poděkovat za dosavadní výbornou spolupráci při spolufinancování kotlíkových dotací a těšíme se na její pokračování.

S přáním hezkého dne

Mgr. Petra Brodová, MPA
pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel: 595 622 903
fax: 595 622 951
e-mail: petra.brodova@msk.cz
www.msk.cz